hơn 2 năm ago - Nguyễn Hoàng An

Cuộc Cách Mạng Kỹ Năng 4.0

Cuộc Cách Mạng Kỹ Năng 4.0

Chúng ta đang sống trong Cuộc Cách Mạng Kỹ Năng. Công nghệ đang thay đổi các tổ chức dẫn đến nhu cầu về kỹ năng thay đổi nhanh chóng, sự thiếu hụt trầm trọng về nhân tài, đe dọa năng suất lao động, sự bền vững và phát triển. Kỹ năng chuyên môn trở nên khó tìm kiếm hơn trước đây và kỹ năng mềm lại rất khó đào tạo. Các tổ chức phải áp dụng các chiến lược được kết hợp nhiều yếu tố để PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI NỘI BỘ, SĂN NHÂN TÀI NGOÀI TỔ CHỨC, TÌM NGUỒN LỰC HỖ TRỢ và KẾT NỐI để đáp ứng nhu cầu nhân tài hiện nay và trong tương lai.

Hiện tại, khảo sát chưa hỗ trợ tiếng Việt.